Lions Club Poznań New Design

NEW DESIGN

DZIAŁAMY Z PASJĄ       
POMAGAMY dzieciom, osobom starszym  i chorym
INTEGRUJEMY środowiska i pokolenia
ŁĄCZYMY ludzi dobrej woli z potrzebującymi
ANGAŻUJEMY i AKTYWIZUJEMY beneficjentów
TWORZYMY przestrzeń do samorealizacji

Lions Club Poznań New Design działa w ramach międzynarodowej organizacji Lions Clubs International. Jesteśmy niezależnym stowarzyszeniem przedsiębiorczych kobiet, lokalnie wybieramy cele działań, poznajemy potrzebujących i skutecznie organizujemy pomoc. Nasi beneficjenci to głównie dzieci, osoby starsze i chore.

Klub został formalnie zaprzysiężony 26.10.2012 r. Uroczysty charter odbył się w Urzędzie Miasta Poznania pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania. Jednak faktycznie członkinie Klubu działają już od pierwszego spotkania w lutym 2012 r.

Spotykamy się regularnie w gościnnych salach Concordia Design (dzięki uprzejmości i przychylności pani Ewy Voelkel).

Nigdy nie odstępujemy od zasady, że 100% środków pozyskanych od naszych darczyńców jest przeznaczane na pomoc dla potrzebujących. Utrzymanie Klubu i wszystkie działania administracyjne pokrywamy ze skłądek członków.

Współpracujemy m.in. z:

  • Hospicjum Palium w Poznaniu,
  • Stowarzyszeniem Na Tak,
  • Fundacją Dworek Skórzewski,
  • Fundacją Dr Clown,
  • Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu,
  • Rodzinnymi Domami Dziecka z Poznania i okolic,
  • Grupą Teatralną "iSkrzydła"z Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego nr 1 w Poznaniu,
  • biznesem w ramach projektów CSR.


SPRAWOZDANIA FINANSOWE
CZŁONKINIE I WŁADZE KLUBU
AKTUALNY STATUT
Kodeks Etyczny LIONA