Lioni w Polsce

Pierwsze Kluby Lions powstały w Polsce w 1989 r. w Poznaniu, Gdańsku i w Warszawie, jako jeden z efektów ówczesnych gwałtownych przemianach ustrojowych.

Już w 1991 r. istniało 15 aktywnych Klubów, a kolejnych 5 było w trakcie organizacji. Wtedy utworzono na ich bazie Okręg 121 Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions z siedzibą w Poznaniu.

Obecnie w Okręgu 121 Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions działa 57 Klubów.

Członkowie Klubów Lions i młodzieżowych Klubów Leo działają wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc, lokalnie wybierają cele działań i organizują wsparcie. Każdy Klub jest autonomiczny w swoich decyzjach, wybiera beneficjentów i organizuje takie działania, które uzna za najważniejsze. Organizują działania na rzecz społeczności lokalnych i środowiska naturalnego.

Kiedy trzeba, Kluby jednoczą swoje wysiłki i organizują akcje ogólnopolskie lub regionalne:

 • wyposażenie Ośrodka dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Gdańsku,
 • wyposażenie Ośrodka dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Owińskach koło Poznania,
 • dofinansowanie budowy domu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek“ w Barlinku,
 • Polish Eye Camp – Sahara 2010,
 • programy walki ze skutkami katastrof i kataklizmów.

Najważniejsze programy międzynarodowe, w których biorą udział polskie Kluby Lions:

 • program prewencji i rozwoju młodzieży LIONS QUEST,
 • program międzynarodowej wymiany młodzieży YOUTH CAMPS & EXCHANGE,
 • program „Wzrok przede wszystkim“ CAMPAIGN SIGHT FIRST,
 • Międzynarodowy Konkurs na PLAKAT POKOJU,
 • Międzynarodowy Program Wymiany Młodzieży,
 • Lionowski Europejski Konkurs Muzyczny (LEMC),
 • młodzieżowe kluby LEO.

Więcej informacji
www.lions.org.pl