Lioni na świecie

„Whenever a Lions club gets together, problems get smaller. And communities get better.“

Międzynarodowe Stowarzyszenie Klubów Lions (The International Association of Lions Clubs) - to największa międzynarodowa humanitarna organizacja pozarządowa. Powstała w 1917 r. w USA, w Polsce obecna od 1989 r., afiliowana przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wszystkie kluby na świecie zrzeszone są w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Klubów Lions. Aktualnie należy do niego 46 000 Klubów, zorganizowanych w 754 Okręgach w 208 krajach, a działa w nich łącznie około 1.390.000 Lionów.

Działania Lionów wspiera Fundacja LCIF, która od 1968 r. przyznała granty o wartości ponad 826 mln USD, wspierając również projekty realizowane w Polsce.

Czlonkowie Klubów Lions przestrzegają zasad zawartych w Kodeksie Etycznym, a w swoich działaniach realizują podstawowe wartości zawarte w słowie LIONS:

Liberty
Intelligence
Our
Nations
Safety


Więcej informacji
www.lionsclubs.org
www.lcif.org